Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderen met schrijfproblemen

In groep 3 leren de kinderen in een relatief korte periode schrijven. Meestal eerst in blokletters en na enkele maanden in verbonden schrift. Allerlei factoren spelen hierbij een rol. De pen moet goed worden vastgehouden, niet te slap en ook niet in een vuist. De grootte van de letters moet constant zijn, niet te groot en ook niet te klein. Verwarring ontstaat dus snel. Natuurlijk speelt taal een belangrijke rol. Het kind moet veel nieuwe woorden onthouden en kunnen reproduceren. Al deze zaken dienen in een complexe vaardigheid als schrijven gecombineerd te worden. Logisch dat er wel eens wat mis gaat. Als de oorzaak gelegen is in de uitvoering van de schrijfbeweging, dan kan de kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden.


Hulpvraag van de ouders

U kunt contact met ons opnemen wanneer uw kind:

- slordig schrijft
- krampachtig/ gespannen schrijft en klachten aangeeft aan zijn arm/hand/nek
- te langzaam schrijft
- zijn/haar pen op een vreemde manier vast heeft
- linkshandig is en hierdoor problemen heeft met schrijven 

Observatie en onderzoek

Bij schrijfproblemen wordt beoordeeld of er alleen sprake is van een schrijfprobleem, of dat er tevens problemen zijn in de fijne motoriek. Het kind wordt gevraagd een stukje tekst of enkele woordjes te schrijven.
Aan de ouders wordt gevraagd schriftjes van school mee te nemen en er wordt navraag gedaan naar taalproblemen.
Wij maken bij het onderzoek naar schrijfproblemen gebruik van een aantal verschillende testen, onder andere de Movement ABC en de Beery VMI. Indien nodig wordt ook nog gebruik gemaakt van andere meetinstrumenten.

Therapie/instructie

Afhankelijk van de leeftijd zal de schrijftraining bestaan uit oefentherapie en schrijfoefeningen. De schrijftraining wordt altijd aangepast aan de schrijfmethodiek van school.