Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderen met pré- en dysmaturiteit

Je kunt van prematuriteit (vroeggeboorte) spreken wanneer een baby geboren wordt voor de zwangerschapsduur van 37 weken. Bij een zwangerschapsduur van minder of gelijk aan 32 weken wordt er gesproken van extreme prematuriteit. Ongeveer 7% van alle zwangerschappen resulteert in een vroeggeboorte.

Premature geboorte kan gepaard gaan met onrijpheid van orgaansystemen. Problemen van onrijpheid worden duidelijk als de premature pasgeborene na de geboorte zelf moet zorgen voor een aantal lichaamsfuncties die de baby in de baarmoeder nog niet zelf hoeft te regelen, zoals temperatuurregulatie, ademhaling, bloedsomloop, voeding en afweerfuncties. Bij prematuur geboren kinderen is de kans op medische problemen groter dan bij de op tijd geboren baby’s. Meest voorkomende medische problemen bij premature geboren kinderen zijn: onrijpheid longen, onrijpheid zenuwstelsel, infecties, onrijpheid maagdarmkanaal, rethinopathie, geelzucht, dysmaturiteit, problemen met de temperatuurregulatie of aangeboren afwijkingen, zoals een aangeboren hartafwijking

Van dysmaturiteit wordt gesproken als de baby een te laag gewicht heeft ten opzichte van de duur van de zwangerschap. De problemen die bij dysmature kinderen voorkomen komen in vele opzichten overeen met die van prematuur geboren kinderen. Het is daarnaast ook mogelijk om een dysmatuur kindje te krijgen die ook nog eens prematuur geboren is, bij deze kinderen is de zorg dan natuurlijk ook complex.

Hulpvraag 

U kunt contact met ons opnemen wanneer uw kind:

- Erg veel moeite heeft met drinken en erg lang doet over de fles.
- Snel overstuur is en veel huilt. 
- Veel strekgedrag vertoond en niet lekker op de arm ligt. 
- Te vroeg geboren is en u wilt weten of uw kind zich goed ontwikkelt.

Observatie en onderzoek 

De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek met u als ouder(s) of verzorger(s), een observatie en onderzoek van de zuigeling. Uitgangspunt van het vraaggesprek en het onderzoek zal de hulpvraag van de ouders of verwijzend arts zijn. Tijdens de observatie zal gekeken worden wat het kind aan bewegingsmogelijkheden laat zien in verschillende uitgangshoudingen. Het onderzoek dient ervoor om er achter te komen waarom het kind op deze manier beweegt. Heeft zijn /haar bewegingsrepertoire te maken met onrijpheid van bepaalde systemen, zoals je dat vaker ziet bij prematuur geboren kinderen met BPD of reflux of is dit een bewegingsrepertoire, dat past bij een vroeggeborene. In het onderzoek zal gekeken worden of er eventuele stoornissen in het bewegen of het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) zijn. Daarnaast kan de kunnen we met behulp van gestandaardiseerde testen onderzoeken of de motoriek en het ontwikkelingsniveau van het kind past bij de gecorrigeerde leeftijd van het kind. 

Therapie/instructie

Te vroeg geboren kinderen hebben vaak een trage motorische ontwikkeling en een verhoogde kans op een achterstand in hun ontwikkeling. Veel van deze kinderen halen op eigen kracht deze achterstand wel vaak in tussen het 1e en 2e levensjaar, maar andere prematuur geboren kinderen hebben daar enige hulp bij nodig. 

De kinderfysiotherapie richt zich met name op het geven van hantering- en positioneringadviezen. U leert om de behoefte van het kind te herkennen en hoe men passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind, het kind kan helpen zich stap voor stap verder te ontwikkelen. Pas wanneer problemen in het motorisch functioneren worden geconstateerd zal de begeleiding meer het karakter van een behandeling krijgen.