Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderen met houterige motoriek (DCD)

DCD betekent developmental coördination disorder. In de praktijk zijn dit kinderen met een houterige of onhandige motoriek. DCD komt bij 5 tot 10 % van de schoolgaande kinderen voor. 
Hulpvraag

U kunt contact opnemen wanneer uw kind:

- onhandig is in de gymles (bij bijv. klimmen, gooien, vangen en springen) 
- onhandig in dagelijkse activiteiten zoals aan en uitkleden of bijvoorbeeld met mes en vork eten
- maar niet zonder zijwieltjes wil of kan fietsen
- overmatig valt of struikelt

Observatie en onderzoek

Het onderzoek zal allereerst bestaan uit een vraaggesprek met u en uw kind. Daarnaast zal er een observatie plaats vinden van de motoriek van uw kind en zullen wij verschillende testen bij uw kind afnemen. 

Therapie

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand, kan er kinderfysiotherapie gestart worden. Het doel van de kinderfysiotherapie is om de problemen in de motoriek te verminderen of op te lossen, zodat het kind volwaardig kan meedoen met de gymles en school en geen belemmeringen meer ondervindt bij allerlei dagelijkse activiteiten.