Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderen met een vertraagde algehele ontwikkelen of syndromen

Zoals in de tekst over een vertraagde motoriek al naar voren kwam kan een vertraagde motorische ontwikkeling het gevolg zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms wordt een syndroom snel bij een kind vastgesteld, maar het kan ook zijn dat het jaren duurt voordat het duidelijk is dat er sprake is van een algemene ontwikkelingsachterstand. 

Hulpvraag 

U kunt contact opnemen wanneer uw kind:
- achter blijft in zijn/haar motorische ontwikkeling
- achter blijft in zijn/haar algehele ontwikkeling
- niemand aankijkt of geen contact maakt
- u wilt weten hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt stimuleren in zijn/haar ontwikkeling 

Observatie en onderzoek 

Door middel van observatie en onderzoek zullen wij als kinderfysiotherapeuten een zo goed mogelijke indruk zien te krijgen van het motorische en algehele niveau van het kind. Door gebruik te maken van verschillende testen kan de motorische en de algemene ontwikkeling objectief worden beoordeeld. 

Therapie 

Afhankelijk van het gevonden niveau wordt gezocht naar de juiste ingang bij uw kind. Er wordt nagegaan hoe uw kind het beste uitgelokt kan worden tot bewegen. Vooral door de omgeving aan te passen en zoveel mogelijk af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van uw kind, proberen we uw kind uit te lokken tot bewegen of tot spelactiviteit. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van manuele ondersteuning. 

Wanneer nodig wordt er hulp ingeroepen van andere disciplines.