Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderen met een afwijkende of vertraagde motoriek

Regelmatig wordt er bij een controle op het consultatie bureau of bij de huisarts een achterstand in de grove of fijne motorische ontwikkeling geconstateerd. Wanneer bij een tweede controle deze achterstand blijft bestaan wordt het kind vaak doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut. 

Door ons wordt uw kind motorisch getest en er wordt nagegaan of er kinderfysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is. 

Hulpvraag 

U kunt contact met ons opnemen wanneer uw kind:

- achter blijft in motoriek t.o.v. leeftijdsgenootjes 
- niet wil rollen, zitten, kruipen, opstaan of los gaan lopen 
- niet soepel beweegt, maar houterig  
- één zijde van het lichaam minder lijkt in te schakelen
- veelvuldig valt

Observatie en onderzoek

Bij de observatie kijken we allereerst hoe uw kind natuurlijk beweegt, dit wordt in verschillende houdingen gedaan (bijv. ruglig, buiklig). Elk kind ontwikkeld zich anders, ieder kind heeft zijn eigen tempo. Maar motorische ontwikkeling van uw kind kan aan de hand van normaalwaarden wel beoordeeld worden. 

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende leeftijdsgebonden screeningslijsten en testen. Naast de motorische ontwikkeling probeert de kinderfysiotherapeut zich ook een beeld te vormen van de algehele ontwikkeling van het kind. Immers een motorische achterstand kan ook een onderdeel zijn van een algehele ontwikkelingsvertraging.

Therapie

Afhankelijk van wat er in het onderzoek wordt gevonden, zal de therapie zoveel mogelijk aangepast worden op uw kind. Kinderen onder de twee jaar behandelen wij aan huis en kinderen ouders dan twee jaar worden behandeld in de praktijk. 

Het principe van de behandeling is dat wij het kind zoveel mogelijk zichzelf laten ontwikkelen en met minimale steun het kind een zetje in de goede richting te geven. Daarnaast krijgt u als ouder vele adviezen hoe u uw kind kunt ondersteunen in zijn/haar verdere ontwikkeling.