Kinderfysiotherapie Renswoude

Huilbaby's

Meestal is een baby vlug te troosten en weet men wat er aan de hand is. Maar bij sommige baby’s helpt voeden, verschonen of koesteren niet. Ze blijven maar doorhuilen en je weet niet waarom. Er wordt gesproken van een huilbaby wanneer het kind meer dan 3 uur per dag huilt, voor meer dan 3 dagen per week en voor meer dan 3 weken.  

Het huilen is een symptoom en slechts één van de kenmerken van de huilbaby’s. Naast het langdurige huilen zijn deze baby’s vaak moeilijk te troosten als ze eenmaal overstuur zijn. Meestal zijn ze bijzonder actief, schrikachtig en snel afgeleid. Huilbaby’s kunnen moeilijk tegen verandering. Doordat ze snel van stemming kunnen veranderen, wordt hun gedrag erg onvoorspelbaar. Huilbaby’s vergen daardoor extra veel tijd en energie van ouders.

Hulpvraag

U kunt contact met ons opnemen wanneer:

- u zich afvraagt of uw baby wel gezond is.
- u geen raad meer weet aangezien uw kind frequent ontroostbaar is.
- u tips nodig heeft om na te gaan wat u kunt doen wanneer uw kind huilt.

Observatie en onderzoek

Wij zullen allereerst een uitgebreide observatie en onderzoek verrichten. Dit om een eventueel onderliggende lichamelijke oorzaak van het huilen al dan niet uit te sluiten. Verder zullen wij u vele vragen stellen om het huilgedrag van uw baby in kaart te brengen. Deze vragen hebben betrekking op de omgang met en de verzorging van de baby, het ritme van de baby en het hieraan gerelateerde huilen.

Behandeling

Het tijdig begeleiden van u als ouders is belangrijk. Het is van belang op het huilen van een prikkelbare baby te reageren. De wijze waarop er getroost dient te worden, is voor ieder kind verschillend. Men dient te ontdekken wat uw kind nodig heeft. Uit onderzoek is gebleken dat met name rust en regelmaat, soms in combinatie met inbakeren en/of babymassage een duidelijke positieve invloed hebben op het gedrag van een huilbaby. Door middel van tips en adviezen m.b.t. verzorging en omgang van de baby wordt samen met de u als ouders geprobeerd om het huilen te verminderen en zo weer meer rust en vertrouwen te krijgen in elkaar.