Kinderfysiotherapie Renswoude

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Hij/zij is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door zijn specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed daarvan op groei en ontwikkeling. Het leren van vaardigheden, dus ook motorische vaardigheden verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere wijze. Motorische stoornissen gaan bovendien vaak gepaard met cognitieve of leerproblemen, stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met gedragsstoornissen. De kinderfysiotherapeut beschikt daarom over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Daarnaast vraagt de behandeling van jonge kinderen specifieke technische vaardigheden.

Reden van verwijzing
De reden van verwijzing naar een kinderfysiotherapeut is heel divers.
Hiernaast vind u een overzicht met daarin een groot aantal voorbeelden van kinderfysiotherapeutische indicaties/verwijzingen.
Door op de link te klikken krijgt u meer informatie over elke indicatie/verwijzing.

Onderzoek
Bij een eerste bezoek aan onze praktijk vindt er altijd een intake plaats. We bespreken de hulpvraag en proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden van uw kind. Dat doen we door middel van observeren en onderzoeken. We bespreken onze bevindingen met u als ouders/verzorgers en uw kind. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld.

Behandeling
De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Een belangrijk doel is dat uw kind beter gaat functioneren in zijn of haar dagelijkse omgeving.

De situatie van kinderen verandert voortdurend vanwege de groei en ontwikkeling die zij doormaken. We passen de behandeling er dan ook steeds op aan. Alleen zo kan uw kind de juiste en meest effectieve behandeling krijgen. Zo nodig werken we samen met andere deskundigen zoals: arts/kinderarts, logopedist, ergotherapeut, leerkracht, orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werkende enz. Ook is er een actieve deelname in het Kindernetwerk Renswoude,waarin professionals rondom het kind, werkend in Renswoude vertegenwoordigd zijn.

Kinderen van 0-2 jaar worden in de thuissituatie behandeld. Dit is minder belastend voor ouders en het kind met de mogelijkheid van het direct in de thuissituatie kunnen aan-en toepassen van de houdings- en hanteringsadviezen, naast het begeleiden van ouders hoe het kind te stimuleren binnen de thuissituatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://nvfk.fysionet.nl